شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بیداری دوباره روح
شناسه پست: 3531
بازدید: 718

ناب ترین متن بیداری دوباره روح


🌟🌟🌟🌟🌟
شکر و سپاس رب جلیل راکه توامان کرد،بهار طبیعت را به روشنی دلت .

سجود و ستایش او را که شامگاهان تیره و تاریک همراه با درد جانکاه و فرسایش روح و روانت را با صبحدم روشنایی و نشاط و امید و ایمان رقم زد .

آری همانند دانه ها که از دل تاریک خاک به هنگام تغییر و خواست خدا سربرآورده و تشکیل ریشه و ساقه و گل داده آماده می شوند، تا این حاصل به دیگران نیز برسد.

درختان خشکیده دروادی سرمای دهر ، اکنون از زمین شیره مکیده و به شاخه های خود داده تا زنده بودن را نه تنها به خود بلکه به دیگران نیز بنمایانند.

وبرگهای زیبا و رنگارنگ و میوه های خوش عطر و طعمشان را در اختیار دیگران بدون چشم داشت قرار دهند.

عزیزدلم خوشا به حالت که ریشه ات در درون خاک خداست و هر آنچه بخواهی در اختیارت گذارد.

ساقه های درخت باز یافته ات از تمایل و صداقت و روشن بینی و پذیرش و صبر و فروتنی و تسلیم و امید و اعتماد و ایمان و اعتقاد و درستکاری شکل گرفته است و در حال میوه دادن می باشد.

همین بس که تو را میوه هایی چون مهربانی و بخشش و رئفت و ایثار و از خود گذشتگی و عشق و خدمت به خلق می باشد .دوست گلم ، گل آن جهانی است ، نگنجد در این جهان ،چه گنجد در عالم خیال ، خیال گل

رفیقا در تجربه…x مین… درونت که برایم شور و نشاط و شوق به همراه داشت . دعایت کنم و هدیه می دهم برایت از مناجانت نامه شیخ انصار:
یاد تو دل را زنده کرد و تخم مهر افکند ، درخت شادی رویانید و میوه آزادی داد. چون زمین نرم باشد ، وتربت خوش ، وطینت قابل ، از تخم جز شجره طیبه نروید .وجز عبهر عهد بیرون ندهد .

سید حسین پورموسوی

ناب ترین جملات تاکیدی