شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شکر که تو هستی تا من
شناسه پست: 3337
بازدید: 828

خدایا شکر که تو هستی تا من بیدار شوم.

خدایا شکر که تو هستی تا من نفس بکشم .

خدایا شکر که تو هستی تا من راه بیفتم .

خدایا شکر که تو هستی تا من زندگی کنم.

خدایا شکر که تو هستی تا من لذت ببرم.

خدایا شکر که تو هستی تا من باشم .

خدایا شکر که تو هستی تا من بمانم.

خدایا شکر که تو هستی تا من بنوشم .

خدایا شکر که تو هستی تا من بخورم.

خدایا شکر که تو هستی تا من بخوابم .

خدایا شکر که تو هستی تا من کار کنم .

خدایا شکر که تو هستی تا من پیشرفت کنم .

خدایا شکر که تو هستی تا من سلامت باشم.

خدایا شکر که تو هستی تا من ورزش کنم .

خدایا شکر که تو هستی تا من آگاهی کسب کنم.

خدایا شکر که تو هستی تا من بدست بیاورم.

شکر که تو هستی تا من

شکر که تو هستی تا من

خدایا شکر که تو هستی تا من نیازم را برآورده آورده کنم.

خدایا شکر که تو هستی تا من اندیشه کنم.

خدایا شکر که تو هستی تا من بنویسم.

خدایا شکر که تو هستی تا من سیاحت کنم .

خدایا شکر که تو هستی تا من ثروتمند شوم.

خدایا شکر که تو هستی تا من سعادتمند شوم .

خدایا شکر که تو هستی تا من عاقبت بخیر شوم.

خدایا شکر که تو هستی تا من زیبائی ها را درک کنم.

خدایا شکر که تو هستی تا من دوست بدارم .

خدایا شکر که تو هستی تا من خدمت کنم .

خدایا شکر که تو هستی تا من ایثار کنم .

خدایا شکر که تو هستی تا من عشق بورزم.

خدایا شکر که تو هستی تا من به تو بیاندیشم.

خدایا شکر که تو هستی تا من خودم را بشناسم.

خدایا شکر که تو هستی تا من تو را درک کنم.

خدایا شکر که تو هستی تا من در مسیر تو گام بردارم.

خدایا شکر که تو هستی تا من به تو برسم.

خدایا شکر که تو هستی تا من آرام بگیرم .

خدایا شکر که تو هستی تا من درآغوش مهربانت جای گیرم .

خدایا شکرت که تو هستی تا من عشقت را احساس کنم .

خدایا شکرت که تو هستی تا من با سیراب شدن از وجودت بی نیاز از هر چیزی شوم.

خدایا شکرت. خدایا شکرت. خدایا شکرت.

نویسنده : سید حسین پورموسوی

  1. سلام ممنون کادر بندی ونگاتیو زیبائی انتخاب کردید 🙏🙏🙏💙💙🙏🙏🙏